Vintervillor i Kläppen

Presentation
Planlösningar
Fasader
Bilder
I Sälens fjällvärld har vi uppfört 4 villor med närhet till Lindvallens skidbackar.